Fastigheter

Scherdinshuset i Sollefteå

Fastigheter

Kurhults Trä & Förvaltnings AB äger och förvaltar hyresfastigheter.

I Sundsvall erbjuds centralt belägna och attraktiva lägenheter i sekelskiftesmiljö, i olika storlekar.

I Sollefteå kan vi erbjuda allt från attraktiva affärslokaler och paradvåningar till mindre lägenheter i arkitekten Lars Niklas Wahrgrens fantastiska sekelskiftesbyggnader Scherdinshuset och Hemslöjdshuset, som ligger mitt i centrala delarna av staden.

Hemslöjdshuset i Sollefteå uppfördes på beställning av träpatronen Petter Sjödin, och färdigställdes år 1898. En av våningarna i huset var bostad åt Petter Sjödin. Arkitekten Wahrgren fick i folkmun smeknamet ”torndyveln” då hans hus inte sällan var utsmyckade med både tinnar och torn. Totalt ritade Wahrgren ett 70-tal hus i Sollefteå, men endast ett fåtal av dem är bevarade.

KURHULTS TRÄ & FÖR-VALTNINGS AB

310 61 ÄTRAN

TFN: 070-748 78 17

E-POST: info@kurhult.se

 

 

Kvalificerad i Sellihca

Kurhults Trä- & Förvaltnings AB är kvalificerad leverantör i Sellihca – energi- och försörjningssektorns leverantörsregister i Norden.

Copyright © All Rights Reserved