Skog

Scherdinshuset i Sollefteå

Skog

Kurhults Trä- och Förvaltnings AB utför stämplingar och värderingar av skog och skogsmark i hela Sverige.

Företaget och dess medarbetare besitter lång skoglig kompetens och har funnits på marknaden sedan 1991. 

Uppdragsgivare är bland andra: Vattenfall, Värderingsbyrån, Svefa, Forum Fastighetsvärdering, Trafikverket, E-on, Fortum, mfl.

Kurhults Trä- & Förvaltnings AB är kvalificerad leverantör i Sellihca – energi- och försörjningssektorns leverantörsregister i Norden.

För kontakt, ring 070-748 78 17 eller e-post christer@kurhult.se

KURHULTS TRÄ & FÖR-VALTNINGS AB

310 61 ÄTRAN

TFN: 070-748 78 17

E-POST: info@kurhult.se

 

 

Kvalificerad i Sellihca

Kurhults Trä- & Förvaltnings AB är kvalificerad leverantör i Sellihca – energi- och försörjningssektorns leverantörsregister i Norden.

Copyright © All Rights Reserved